Hírek


Háziorvosi Szolgálat

Cím: 3795 Nyomár, Szabadság út 45.
Tel: Nyomár rendelő:
46/303-342
       Hangács rendelő:46/399-225

Háziorvos: dr. Vilez Zsuzsanna

Rendelési idő:

Hétfő: 13:00-15:30 (Zilizen: 08:00-10:00) Tanácsadás: 10:00-11:00

Kedd: 13:00-15:30

Szerda: 08:00-10:00

Csütörtök: 08:00-11:00 Nyomáron: 11:00-13:00

Péntek: 08:00-11:00

 

 

Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
3796.Borsodszirák Fő út 35. Tel: 48/525-003. Fax: 48/342-894
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

 

Tisztelt Lakosság!

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bek. értelmében, mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

 

Abban az esetben, ha a kút vízjogi létesítési engedély nélkül került megvalósításra – függetlenül attól, hogy milyen régi a kút – vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

 

A fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérelmeznie.

 

A fennmaradási engedélyt 2020. december 31-ig lehet kérelmezni a megfelelő vízgazdálkodási hatáskörrel rendelkező hatóságok valamelyikénél:

 

  • A települési jegyzőtől abban az esetben kérhető az engedély, amennyiben a kút háztartási igényeket elégít ki és legfeljebb évi 500 köbméter vizet szolgáltat talajvízből vagy vízparti vízből. Kitétel az is, hogy a kút ne érintsen vízbázisvédelmi területet.
  • Ettől eltérő esetben a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz kell benyújtani a kérelmet. Mindkét esetben csatolni kell a működő, megépített kút pontos tervdokumentációját is. A dokumentációt jogosultsággal rendelkező szaktervező készítheti el.

 

Abban az esetben, ha a kút kiszáradt, megszüntetési kérelmet kell az engedélyező hatóságnak benyújtani.

 

Minden esetben dokumentációt kell készíttetni a kútról.

 

Amennyiben a kút megkapja a fennmaradási engedélyt, úgy a tulajdonos nem bírságolható meg, ellenkező esetben magánszemélyek tekintetében 300.000,- Ft-ig terjedő bírság szabható ki.

 

Borsodszirák, 2020. 05. 13.

 

dr. Fodor Szilvia

       jegyző

 

 

 

Nyomár Község Önkormányzata
3795 Nyomár Szabadság út 45.
Tel: 0646/399-241

               e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                    

HIRDETMÉNY

Községünk Önkormányzata kiemelten gondoskodik az idősek mellett a fogyatékos személyekről is, hiszen ők azok, akik az új koronavírus által leginkább veszélyeztetett körbe tartoznak.

A fogyatékos személyekkel kapcsolatos információk gyűjtésére kijelölt koordinátor:

Kondákor Katalin

(Nyomár Község Önkormányzata)

Kérem a lakosságot, hogy amennyiben környezetükben fogyatékossággal élő személyről (mozgássérült, látássérült, hallássérült, autizmus, értelmi fogyatékosság) van tudomásuk, azt jelezzék a következő elérhetőségeken:

Tel.: 0646/399-241

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Továbbra is kérem a közösség érdekében tanúsított felelős magatartásukat!

Nyomár, 2020. április 8.

 

 

Nyomár Község Önkormányzata
3795 Nyomár, Szabadság út 45. Tel: 46/399-241. Fax: 46/399-241
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

HIRDETMÉNY

 

Nyomár Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosokat, hogy a rendkívüli helyzetre tekintettel az Önkormányzat és Intézményei ügyfélfogadási rendje az általánostól eltérően az alábbiak szerint alakul:

 

  1. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a járvány terjedésének megelőzése érdekében lehetőség szerint mindenki maradjon otthon!
  2. Önkormányzatunknál a személyes ügyfélfogadás szünetel! Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy csak halaszthatatlan esetben és előzetes időpont egyeztetést követően jelenjenek meg személyesen!
  3. Az ügyfélfogadás elektronikus formában és telefonon folyamatos! Kérjük, amennyiben Ön segítségre szorul, vagy egyéb ügyben szeretne eljárni, az alábbi elérhetőségeinken keressen.
  4. Elektronikus ügyintézés lehetősége:
     Az E-Ügyintézés Portál elérhető a  https://ohp.asp.lgov.hu linken. Az elektronikus ügyintézésről tájékoztatás található a honlapunkon!

 

   5. Elérhetőségeink:

 

Nyomár Község Önkormányzata

 

Cím: 3795. Nyomár, Szabadság út 45.

Tel: 06/46-399-241

Fax: 06/46-399-241

 

Közös Önkormányzati Hivatal:

 

Cím: 3796 Borsodszirák, Fő út 35.

Tel: 06/48-525-003

Fax: 06/48-342-894

 

jegyző

dr. Fodor Szilvia

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

aljegyző

Batki Bence

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gazdálkodás:

Tóth Adrienn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anyakönyv:

dr. Fodor Szilvia

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Munkaügy:

Korpáné Kiss Ildikó

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Takács László
 
polgármester

 

 

Értesítés jogi tanácsadásról

A Borsodsziráki Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat Irodájában


2018. július 1. napjától

ingyenes jogi tanácsadás elérhető.

 
A tanácsadást Dr. Gyurán Mariann jogász látja el.


A tanácsadás időpontja:
Előre egyeztetett időpontban. Egyéni igény alapján Nyomár településen is megoldható.


Bejelentkezés
Személyesen a Családsegítői irodában vagy a 48/342-904-es telefonszámon.

 

„Nyomár Község Önkormányzat energetikai korszerűsítése” című projekt keretében az önkormányzat  39 282 111 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében a TOP – 3.2.1 – 15 – BO1 – 2016 – 00062 kódszámú projektnek köszönhetően megvalósul az épület energetikai korszerűsítése, melynek keretében megvalósul a homlokzat, padlásfödém, és a fűtetlen térrel határos falak hőszigetelése. Sor kerül a nyílászárók cseréjére, LED világítási rendszer kiépítésére. A fejlesztés során az épület komplex akadálymentesítése is megtörténik a projektnek köszönhetően.


Az eredményes közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes árajánlatot s Bódva-Ép Kft. nyújtotta be. 2017. október 17-én került sor a szerződés aláírására.


A kivitelezési folyamatok 2018. februárjában lezárultak, 2018. február 23-án sor került a műszaki átadásra.


A projekt címe:                       Nyomár Község Önkormányzat energetika korszerűsítése
A projekt azonosítószáma:  TOP-3.2.1 – 15 - BO1 - 2016 - 00062
Megvalósítás időszaka:       2017. 07. 01. – 2018. 10. 31.
A projekt összköltsége:       39 282 111 Ft
A támogatás mértéke:         100%

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________