Menü Bezárás

Tájékoztatás a gépjárműadó 2021. január 1. napjától hatályos változásairól

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától az állami adó- és vámhatóság látja el.

A 2020. december 31-ig terjedő időszakot érintő gépjárműadó ügyekben továbbra is Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik hatáskörrel.

A 2020. december 31. napjáig fennálló gépjárműadó fizetési kötelezettséget  Nyomár Község Önkormányzata 54300015-10010282 gépjármű adó beszedési számla javára kell teljesíteni.

A gépjármű-üzembentartójának / tulajdonosának plusz teendője nem lesz, a változásokról továbbra sem kell adatbejelentést tenni az állami adó- és vámhatóság felé.

2021-ben a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

További információ az alábbi oldalon érhető el:

https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html

Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal