Menü Bezárás

Kategória: Egyéb

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.

HIRDETÉS: Falugondnoki állás

Nyomár Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nyomár Község Önkormányzata Falugondnok munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 15.

EBÖSSZEÍRÁS 2022

Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók!
Nyomár Község Önkormányzata 2022. május 15. és 2022. augusztus 15. között  az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kötelező ebösszeírást végez. 

A törvény értelmében az ebtartás helye szerint illetékes települési önkormányzatnak ebrendészeti feladatai végrehajtása, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kell végeznie. 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. További részletek a Tájékoztatóban

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk Képviselő-testülete módosítani kívánja Nyomár Község településképének védelméről szóló 7/2019.(IV.17.) önkormányzati rendeletét. A módosítás a helyi védelem alatt álló ingatlanok esetében a védelem alá helyezés megszüntetésére irányul.