Menü Bezárás

Külterületi helyi közutak fejlesztése

Nyomár Község Önkormányzata a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című,VP6-7.2.1-7.4.1.2-16.kódszámú felhívás alapjántámogatási kérelmet nyújtott be a Nyomár 076 és 082. HRSZ-ú külterületi út felújítására.

Az MVH határozat alapján a benyújtott projekt 30 551 166 Ft, azaz harmincmillió-ötszázötvenegyezer-egyszázhatvanhat forint támogatásban részesült.

A kivitelezés a tervezett módon megvalósult, az érintett külterületi út használatbavételi engedélyt kapott amit megnyitottak a közlekedés előtt.