Menü Bezárás

Településtörténet

Nyomár nevét 1267-ben említették először az oklevelek Nomar alakban írva, egy Ziliz határjárásával kapcsolatos oklevélben. 1284-ben Máté nyomári öröklött földjének Ziliz felőli részét átadta vejének Synik fia Benche-nek és határát megjáratták. 1330-ban Nyomári Bethlen fiaié volt. Bethlen megbizottként is szerepelt 1332-ben egy oklevélben. 1332-ben  Szent Mihályról elnevezett egyháza is említve volt, papja ekkor 7 garas pápai tizedet fizetett

 

Itt született Szathmáry Király Ádám (1692. július 9.–Boldva, 1752. december 18.) II. Rákóczi Ferenc fejedelem apródja és íródeákja volt, a szabadságharc bukása után elkísérte a fejedelmet Lengyelországba és Franciaországba. Naplója, melyet e két országban töltött idő alatt vezetett, érdekes adalék a fejedelem bujdosásáról. Szülei kegyelmet eszközöltek ki számára az uralkodónál, III. Károly királynál, így 1717-ben hazatérhetett Franciaországból. Munkája: Szathmári Király Ádám Napló-Könyve 1711-1717. esztendőkben II. Rákóczi fejedelem bujdosásiról. Pest,1866

A falu híres szülöttének: Szathmári Király Ádám emlékköve Avatás: 1992. július 9.  református templom előtt